2552-09-09

วีธีเซ็ต Online update Eset V.3.0

วิธีการ update Nod32 Smart Security & Antivirus System V.3
แบบ Offline และ Online
หลังจาก download ไฟล์ offline update หรือ database offline update
ไปแล้วให้ทำการแตกไฟล์ออกมาไว้ที่ c:/update หรือ folder
ที่ต้องการจากนั้นทำตามรูปภาพด้านล่าง

1. เปิดหน้า nod32 คลิ๊กที่ Setup2. หัวข้อ Setup เลือกไปที่ Enter Entire Advanced Setup Tree..3. ที่เมนูด้านซ้าย เลือกไปที่ Update
+
4. ตรงส่วนของ Username และ Password
ไม่ต้องใส่ปล่อยว่างเอาไว้จากนั้นคลิ๊กที่ Edit5. สำหรับผู้ที่จะทำการ Update แบบ Online ให้กรอก
http://www.jkdramas.com/nodup/eset_v3_upd
สำหรับผู้ที่จะ Update แบบ Offline ให้ใส่ path
ของที่เก็บไฟล์ Offline เอาไว้
หากเก็บไว้ที่ c:\update_Nod_V3 ให้กรอก
c:\update_Nod_V3 ลงไป
+
6. จากนั้นคลิ๊ก Add
+
7. แล้วกด OK8. ที่ Update Server ปรับเลือกเป็น รายการที่ทำการเพิ่มไป
หาก update Online ปรับเลือกเป็น
http://www.jkdramas.com/nodup/eset_v3_upd
หาก update แบบ offline ปรับเลือกเป็น path ที่ตั้งไว้
ส่วนของ Username และ Password ไม่ต้องใส่ปล่อยว่างเอาไว้
9. เสร็จแล้วกด OK10.เลือกไปที่หัวข้อ Update
11. แล้วคลิ๊กที่ Update Virus Signature database
เพื่อทำการ update12. โปรแกรมจะทำการ update ให้เองอัตโนมัติจนเสร็จ
+
แหล่งที่มา:
http://www.jkdramas.com/nodup

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น