2552-08-29

แสดงขนาดความจุของโฟลเดอร์บน windows explorer ด้วย folder size

โปรแกรม Folder Size เป็นโปรแกรมที่ช่วยให้คุณสามารถแสดงขนาดความจุของโฟลเดอร์ใน windows explorer ได้
ซึ่งหลังจากติดตั้งโปรแกรม Folder Size ลงเครื่องแล้ว

1. ให้เปิด Windows Explorer (My Computer) ขึ้นมา แล้วไปคลิกที่ปุ่ม ดังรูป
2. แล้วเลือก Details
3. จากนั้นให้คลิกขวาที่คอลัมน์วิว ดังรูป


4. จากนั้น windows explorer ก็จะแสดงขนาดความจุของโฟลเดอร์(folder size) แล้วครับ.

ดาวน์โหลด Folder Size ที่นี่

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น